25.06.2019г. Документи от Общото събрание на акционерите

07.05.2019г. Документи за годишното общо събрание на акционерите, насрочено за 05.06.2019г.

14.03.2019г. Документи от Общото събрание на акционерите

 

24.01.2019г. Документи за Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 25.02.2019