Протокол от общо събрание на акционерите 16.09.2020г

Пълномощно

Списък на присъстващите

Протокол от общо събрание на акционерите 01.09.2020г. (виж тук)

Покана за извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 01.09.2020г.

28.05.2020г. Документи от Общото събрание на акционерите

13.05.2020г. Документи от Общото събрание на акционерите

21.04.2020г. Документи от Общото събрание на акционерите  

Покана за извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 13.05.2020г.

20.03.2020г. Покана за извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 21.04.2020г.