Покана за извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 01.09.2020г.

28.05.2020г. Документи от Общото събрание на акционерите

13.05.2020г. Документи от Общото събрание на акционерите

21.04.2020г. Документи от Общото събрание на акционерите  

Покана за извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 13.05.2020г.

20.03.2020г. Покана за извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 21.04.2020г.